SePay giới thiệu tính năng mới: Webhook: Cho phép SePay bắn giao dịch qua qua ứng dụng thứ 3 mỗi khi có giao dịch ngân hàng.

Tính năng Webhook

Tính năng webhook của SePay cho phép:

  • Chọn tài khoản ngân hàng cần bắn webhook
  • Hỗ trợ nhiều hình thức chứng thực: API Key, OAuthen 2.0
  • Hỗ trợ retry webhook

Ứng dụng của Webhook

Webhook của SePay có thể dùng để:

  • Đẩy dữ liệu giao dịch ngân hàng lên website của bạn một cách tự động
  • Xác thực thanh toán tự động trên website bán hàng trực tuyến
  • Xác thực thanh toán tự động cho phần mềm bán hàng, POS

Quý khách có thể xem hướng dẫn tích hợp tại đây https://docs.sepay.vn/tich-hop-webhooks.html