SePay Bank Hub
Kết nối mọi API ngân hàng

Kết nối API đến các ngân hàng mà SePay đã hợp tác. Tích hợp vào nền tảng của bạn để cung cấp các dịch vụ tài chính như xác thực thanh toán tự động, đồng bộ giao dịch ngân hàng.

Giúp người dùng có trải nghiệm xuyên suốt mà không rời khỏi nền tảng của bạn.

Đầy đủ bộ API. * Hỗ trợ tích hợp.

Image Description
Mở rộng doanh thu

Cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng của bạn
với thương hiệu của bạn

White label 100%

Cung cấp dịch vụ tự xác nhận thanh toán & đồng bộ giao dịch ngân hàng với thương hiệu của bạn. Không có thông tin nào của SePay.

Giá bán là của bạn

Bạn sẽ trực tiếp cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình, vì vậy mức giá dịch vụ là bạn tự đưa ra.

Giao tiếp 100% qua API

Hệ thống của bạn sẽ giao tiếp với SePay 100% qua API. Đầy đủ các API để bạn tích hợp vào phần mềm, giúp người dùng không cần phải thao tác ở phía SePay.

API Chính thức từ ngân hàng

SePay cung cấp API chính thức của ngân hàng. Không sử dụng login internet banking bằng bot như những nhà cung cấp khác.

All-in-one

Logo Logo Logo

SePay cung cấp đầy đủ API từ bước liên kết tài khoản, truy vấn giao dịch, webhook nhận thông tin giao dịch từ các ngân hàng SePay đã hợp tác. Bạn sẽ không phải đi làm việc với từng ngân hàng, đã có SePay đứng giữa.

Liên hệ Xem tài liệu API

Đồng bộ giao dịch
tức thì.

SePay đồng bộ giao dịch theo thời gian thực nhờ kết nối API trực tiếp đến ngân hàng. Vì vậy, SePay bắn thông tin giao dịch qua đối tác cũng theo thời gian thực.

Xem tài liệu API

Liên kết ngân hàng online
không cần mật khẩu

Người dùng liên kết ngân hàng 100% online chỉ với 3 bước. Thực hiện ngay trên nền tảng của bạn, không cần chuyển hướng sang website của SePay.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Hợp nhất API ngân hàng

Kết nối SePay Bank Hub, bạn sẽ có được API tất cả các ngân hàng tại Việt Nam.

Liên hệ tư vấn