API ngân hàng là một tập hợp các giao diện lập trình (API) cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập và sử dụng dữ liệu của ngân hàng. API ngân hàng đóng vai trò là cầu nối giữa các ngân hàng và các ứng dụng của bên thứ ba, giúp các ứng dụng này có thể kết nối với hệ thống ngân hàng và thực hiện các tác vụ như:

  • Truy cập thông tin tài khoản của khách hàng, bao gồm số dư, lịch sử giao dịch,…
  • Thực hiện các giao dịch ngân hàng, chẳng hạn như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn,…
  • Tích hợp các tính năng ngân hàng vào các ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như ứng dụng ví điện tử, ứng dụng quản lý tài chính,…

Đây là một công nghệ quan trọng của ngân hàng mở (open banking). Ngân hàng mở là mô hình kinh doanh mới cho phép các ngân hàng chia sẻ dữ liệu và dịch vụ của mình với các ứng dụng của bên thứ ba. API đóng vai trò là nền tảng cho ngân hàng mở, giúp các ngân hàng dễ dàng chia sẻ dữ liệu và dịch vụ của mình với các ứng dụng của bên thứ ba.

API ngân hàng

Một số ví dụ về ứng dụng của API ngân hàng

  • Các ứng dụng ví điện tử sử dụng API để truy cập thông tin tài khoản của khách hàng và thực hiện các giao dịch ngân hàng, chẳng hạn như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn,…
  • Các ứng dụng quản lý tài chính sử dụng API  để cung cấp cho khách hàng cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của họ, bao gồm số dư tài khoản, lịch sử giao dịch,…
  • Các ứng dụng thương mại điện tử sử dụng API để cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Lợi ích của cho cả ngân hàng và khách hàng

  • Đối với ngân hàng, API giúp ngân hàng mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, tăng cường cạnh tranh và cải thiện trải nghiệm khách hàng
  • Đối với khách hàng, API giúp khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng một cách thuận tiện và linh hoạt hơn.

    Tại Việt Nam, việc triển khai API ngân hàng đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây. SePay là công ty công nghệ tiên phong trong ứng dụng ngân hàng mở. Giúp chuyển đổi số thanh toán cho các chuổi cửa hàng như ứng dụng QR code và chia sẻ biến động số dư lên nhóm chat. Tích hợp xác thực thanh toán tự động qua chuyển khoản ngân hàng. Ngoài ra SePay còn cung cấp API Ngân Hàng để khách hàng của mình có thể truy vấn thông tin giao dịch, hỗ trợ cho việc đối soát bán hàng một cách tự động.