Chương trình Affiliate

Giới thiệu khách hàng cho SePay, bạn sẽ nhận được hoa hồng lên đến 30% giá trị hoá đơn đăng ký mới, 10% hoá đơn gia hạn.

Image Description

Chính sách Affiliate

Hoa hồng
Hoa hồng đăng ký mới 30%
Hoa hồng gia hạn 10%

Lý do trở thành Affiliate của SePay?

Hoa hồng cao

Hoa hồng lên đến 30%, giúp bạn yên tâm giới thiệu sản phẩm của SePay. Ngoài ra bạn còn nhận 10% hoa hồng khi khách hàng gia hạn.

Không cần đầu tư chi phí

Không chi phí nhân sự, hỗ trợ khách hàng. Bạn chỉ cần giới thiệu khách, còn lại các công việc hỗ trợ tích hợp SePay sẽ đảm nhận!

Tận dụng khách hàng có sẵn

Bạn là Lập Trình Viên, là đơn vị thiết kế website? hay người có ảnh hưởng trong cộng đồng?. Chỉ cần giới thiệu SePay, bạn sẽ có thêm nguồn thu lớn hằng tháng.

Đa dạng hình thức giới thiệu.

Giao diện Affiliate của SePay cho phép bạn giới thiệu bằng cách gửi mã giảm giá, gửi link, hoặc giới thiệu miệng. Kết quả giới thiệu và hoa hồng được thống kê trực quan.

Hình ảnh giao diện Affiliate