Chính sách riêng tư

Last modified: March 22, 2023

Giới thiệu

SePay tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng khi vào trang web của SePay. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho các khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ mang dấu ấn cá nhân hóa, để thực sự đưa đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần. Để đạt được mục tiêu này, SePay đôi khi cần thu thập thông tin về khách hàng, về những người ghé thăm website của SePay.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được nêu rõ trong Chính sách riêng tư này. Chính sách riêng tư này không có ý định và không tạo ra một hợp đồng hoặc các quyền lợi có tính chất pháp lý nào cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào.

Chúng tôi xây dựng Chính sách riêng tư nhằm giúp cho các khách hàng và khách viếng thăm hiểu rằng chúng tôi thu thập những thông tin gì và bằng những cách nào; chúng tôi sử dụng được thông tin thu thập như thế nào và vào lúc nào; chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng những cách nào; ai có thể tiếp cận những thông tin đó và làm thế nào để bạn đính chính thông tin nếu những thông tin đó không chính xác.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

SePay thu thập thông tin về các khách hàng, người dùng viếng thăm website bằng ba cách: (i) nhật ký trên máy chủ của chúng tôi, (ii) từ tập tin cookies và (iii) trực tiếp từ người dùng.

Nhật ký trên máy chủ: Khi bạn ghé thăm website của SePay, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhằm phục vụ cho việc quản trị website và đánh giá việc sử dụng website đó. Các thông tin sẽ được thu thập như:

  • Địa chỉ của bạn trên Internet (địa chỉ IP).
  • Loại trình duyệt hoặc loại máy tính mà bạn sử dụng để truy cập.
  • Số liên kết/trang mà bạn đã xem trên website của chúng tôi.
  • Bạn truy cập đến website từ bang hoặc quốc gia nào.
  • Ngày giờ bạn truy cập website.
  • Tên nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.
  • Địa chỉ/trang web mà bạn thông qua đó viếng thăm website của chúng tôi.

COOKIES

Website của SePay sử dụng cookies (một tệp tin văn bản mà máy chủ của chúng tôi đặt trên ổ cứng của bạn). Chúng tôi sử dụng cookies để lưu các thông tin đăng nhập, cấu hình tài khoản của bạn trên hệ thống của chúng tôi, và đồng thời cung cấp các tiện ích cá nhân hóa khác. Bạn có thể từ chối sử dụng cookies bằng cách thiết lập lại trình duyệt, nhưng điều đó có thể khiến bạn không sử dụng được một số tính năng trên website của SePay.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi: Khi đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin: tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại, tên công ty, tổ chức. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng các thông tin đó khi có các vấn đề về sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Với mục đích bảo mật và bảo vệ tính toàn vẹn thông tin đồng thời đảm bảo tính thông suốt của hệ thống mạng, SePay có thể sử dụng các phần mềm theo dõi lưu lượng sử dụng của website.

LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE KHÁC

Trên website của SePay có đặt liên kết đến một số website không thuộc quyền quản lý của SePay. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin được công bố và các thông tin được thu thập trên các website đó. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên đọc kỹ các điều khoản liên quan chính sách riêng tư trên từng website.

CUNG CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

SePay có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

SePay không được phép cho phép Bên thứ ba truy cập, truy xuất hay thực hiện bất thao tác nào một cách gián tiếp hay trực tiếp trên máy chủ đang cung cấp dịch vụ, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP THIẾU CHÍNH XÁC

Nếu bạn đã đăng ký là thành viên trên hệ thống của SePay. Bạn có thể cập nhật và thay đổi thông tin cá nhân tại địa chỉ: http://my.SePay.vn/. Ngoài ra bạn có thể liên hệ theo địa chỉ email: info@SePay.vn

THAY ĐỔI NỘI DUNG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

SePay có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website của SePay.

GIẢI ĐÁP VÀ THẮC MẮC

Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ địa chỉ email: info@SePay.vn .