Quy định hoàn tiền

Để quý khách hàng an tâm đăng ký và sử dụng dịch vụ, SePay có chính sách hoàn tiền cụ thể như sau:

1. Hoàn tiền trong vòng 15 ngày sau khi thanh toán và kích hoạt dịch vụ.

  • Sau khi thanh toán dịch vụ, trong vòng 15 ngày kể từ khi thanh toán, nếu quý khách không hài lòng, SePay có thể hoàn lại số tiền quý khách đã thanh toán.
  • Chỉ áp dụng cho hoá đơn đầu tiên kích hoạt dịch vụ. Không áp dụng cho hoá đơn gia hạn dịch vụ.

2. Không hỗ trợ hoàn tiền số ngày còn lại chưa sử dụng

Khi quý khách đăng ký dịch vụ mà chưa sử dụng hết số ngày đã thanh toán, SePay không hỗ trợ hoàn tiền số ngày còn lại này.

3. Thời gian và cách thức hoàn tiền

Các yêu cầu hoàn tiền quý khách vui lòng liên hệ Phòng kế toán bằng cách gửi email đến billing@sepay.vn

  • Quý khách cần cung cấp đủ thông tin về mã số hóa đơn cần hoàn tiền. Đồng thời Phòng kế toán có thể hỏi thêm thông tin để xác minh yêu cầu hoàn tiền.
  • Yêu cầu hoàn tiền sẽ được xử lý từ 1 đến 7 ngày làm việc tùy trường hợp.
  • Số tiền được hoàn sẽ trả về số dư credit trong tài khoản của quý khách tại my.sepay.vn hoặc được hoàn trả về tài khoản ngân hàng của quý khách.
  • Các chi phí phát sinh liên quan đến hoàn tiền như chi phí chuyển khoản ngân hàng... quý khách phải chịu hoàn toàn.