Chứng nhận

Chứng nhận của đối tác Ngân hàng với SePay

Ngân Hàng Kiên Long

SePay hợp tác với ngân hàng Kiên Long từ ngày 27/11/2023. Khách hàng của SePay sẽ được sử dụng API chính thức từ Kiên Long Bank, cũng như miễn phí API.

Ngân hàng Hàng Hải MSB

SePay hợp tác với ngân hàng Hàng Hải MSB để cung cấp các dịch vụ Thu hộ qua tài khoản định danh.

Ngân hàng Phương Đông OCB

SePay hợp tác với ngân hàng Phương Đông OCB, cung cấp các dịch vụ Open Banking. Khách hàng của SePay sẽ được sử dụng miễn phí dịch vụ API của OCB qua SePay.